Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych

Komunikat

Ze względu na konieczność podjęcia szczególnych rozwiązań dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w związku z zarządzeniem nr 50 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego Fundacja Praesterno i Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego odwołują zajęcia planowane w ramach programu „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” w dniach: 21.03.2020 i 22.03.2020 oraz 4.04.2020 i 5.04.2020.

Podejmiemy decyzję o nowych terminach zajęć i przekażemy informację do 14.04 20.04 br., biorąc pod uwagę rozwój sytuacji epidemiologicznej i decyzję rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie kontynuacji lub zakończenia zawieszenia zajęć dla studentów UW.

Aktualizacja 20.04.2020 r.

Zajęcia będą kontynuowane – w zmienionym harmonogramie – w formie webinariów (on-line). Uczestnicy otrzymają link zapraszający do zajęć na adres e-mail podany przez siebie przy zapisach.