Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych
Zapisy na szkolenie zostały zakończone ze względu na wyczerpanie limitu miejsc.

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Praesterno prowadzą program seminaryjno-warsztatowy pod nazwą

Profilaktyka i terapia
uzależnień behawioralnych

Program jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Celem 48-godzinnego programu jest zapoznanie uczestników z jak najszerszym spektrum zagadnień z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, co umożliwi im kompetentne postępowanie w przyszłej pracy zawodowej z klientami/pacjentami z problemem należącym do tej kategorii oraz – jeśli problematyka zainteresuje uczestników szkolenia – świadome podjęcie decyzji o wyborze specjalizacji w obszarze uzależnień behawioralnych i pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie w dalszych działaniach edukacyjnych. Uczestnictwo jest bezpłatne i poświadczone certyfikatem.

Ze względu na konieczność utrzymania szczególnych rozwiązań dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w związku z zarządzeniem nr 206 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z 7 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, Fundacja Praesterno i Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzą program „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” w formie webinariów (on-line). Uczestnicy otrzymają link zapraszający do zajęć na adres e-mail podany przez siebie przy zapisach.

Bloki tematyczne

 1. Wiedza na temat uzależnień behawioralnych: charakterystyka, etiologia, mechanizmy. Zostaną omówione następujące formy uzależnień:
  • hazard
  • nowe technologie (komputer/Internet, konsole gier elektronicznych, sieci społecznościowe)
  • kompulsywne kupowanie (zakupoholizm)
  • kompulsywne wykonywanie pracy (pracoholizm)
  • kompulsywne uprawianie ćwiczeń fizycznych
 2. Diagnostyka zagrożenia uzależnieniami behawioralnymi i stopnia uzależnienia.
 3. Koncepcje profilaktyki uzależnień behawioralnych, prezentacja metod.
 4. Terapia uzależnień behawioralnych, prezentacja metod.

Dla kogo?

Program jest skierowany do studentów lat II–V i młodych absolwentów wydziałów/kierunków psychologicznych, pedagogicznych, społecznych i medycznych. Ze względu na realizację 18. edycji on-line, zapraszamy studentów z całej Polski.

Informacji udzielają: Magdalena Rowicka oraz Tomasz Kowalewicz (tel. 601 311 454).

Lista uczestników jest kompletna (także lista rezerwowa); wszyscy, którzy się zapisali, zostaną poinformowani, czy się zakwalifikowali na listę podstawową, czy nie.

Materiały dla uczestników

Materiały są dostępne na osobnej stronie.

Certyfikat

Uczestnicy, którzy ukończą warsztaty, otrzymają certyfikat sygnowany przez Wydział Psychologii UW i Fundację Praesterno.