Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych
nowa organizacja zajęćWydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Praesterno prowadzą program seminaryjno-warsztatowy pod nazwą

Profilaktyka i terapia
uzależnień behawioralnych

Program jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Celem 48-godzinnego programu jest zapoznanie uczestników z jak najszerszym spektrum zagadnień z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, co umożliwi im kompetentne postępowanie w przyszłej pracy zawodowej z klientami/pacjentami z problemem należącym do tej kategorii oraz – jeśli problematyka zainteresuje uczestników szkolenia – świadome podjęcie decyzji o wyborze specjalizacji w obszarze uzależnień behawioralnych i pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie w dalszych działaniach edukacyjnych. Uczestnictwo jest bezpłatne i poświadczone certyfikatem.

Bloki tematyczne

 1. Wiedza na temat uzależnień behawioralnych: charakterystyka, etiologia, mechanizmy. Zostaną omówione następujące formy uzależnień:
  • hazard
  • nowe technologie (komputer/Internet, konsole gier elektronicznych, sieci społecznościowe)
  • kompulsywne kupowanie (zakupoholizm)
  • kompulsywne wykonywanie pracy (pracoholizm)
  • kompulsywne uprawianie ćwiczeń fizycznych
 2. Diagnostyka zagrożenia uzależnieniami behawioralnymi i stopnia uzależnienia.
 3. Koncepcje profilaktyki uzależnień behawioralnych, prezentacja metod.
 4. Terapia uzależnień behawioralnych, prezentacja metod.

Dla kogo?

Program jest skierowany do studentów lat II–V i młodych absolwentów uczelni/wydziałów psychologicznych i pedagogicznych, Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W 16. edycji programu weźmie udział 30 uczestników. O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń.
Informacji udzielają: Magdalena Rowicka oraz Tomasz Kowalewicz (tel. 601 311 454).

Lista uczestników jest kompletna; wszyscy, którzy się zapisali, zostaną poinformowani, czy się zakwalifikowali na listę podstawową, czy nie.

Nadal trwają zapisy na listę rezerwową – jeśli nie zwolni się żadne miejsce, osoby z tej listy w pierwszej kolejności zostaną zaproszone do uczestnictwa w następnej edycji kursu (od października 2020 r.)

Zapisy online

Materiały dla uczestników

Materiały są dostępne na osobnej stronie.

Certyfikat

Uczestnicy, którzy ukończą warsztaty, otrzymają certyfikat sygnowany przez Wydział Psychologii UW i Fundację Praesterno.