Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych
W 19. edycji wezmą udział tylko osoby z listy oczekujących poprzedniej edycji.

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Praesterno prowadzą program seminaryjno-warsztatowy pod nazwą

Profilaktyka i terapia
uzależnień behawioralnych

Program jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Celem 48-godzinnego programu jest zapoznanie uczestników z jak najszerszym spektrum zagadnień z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, co umożliwi im kompetentne postępowanie w przyszłej pracy zawodowej z klientami/pacjentami z problemem należącym do tej kategorii oraz – jeśli problematyka zainteresuje uczestników szkolenia – świadome podjęcie decyzji o wyborze specjalizacji w obszarze uzależnień behawioralnych i pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie w dalszych działaniach edukacyjnych. Uczestnictwo jest bezpłatne i poświadczone certyfikatem.

Ze względu na konieczność utrzymania szczególnych rozwiązań dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w związku z zarządzeniem nr 206 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z 7 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, Fundacja Praesterno i Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzą program „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” w formie webinariów (on-line). Uczestnicy otrzymają link zapraszający do zajęć na adres e-mail podany przez siebie przy zapisach.

Bloki tematyczne

 1. Wiedza na temat uzależnień behawioralnych: charakterystyka, etiologia, mechanizmy. Zostaną omówione następujące formy uzależnień:
  • hazard
  • nowe technologie (komputer/Internet, konsole gier elektronicznych, sieci społecznościowe)
  • kompulsywne kupowanie (zakupoholizm)
  • kompulsywne wykonywanie pracy (pracoholizm)
  • kompulsywne uprawianie ćwiczeń fizycznych
 2. Diagnostyka zagrożenia uzależnieniami behawioralnymi i stopnia uzależnienia.
 3. Koncepcje profilaktyki uzależnień behawioralnych, prezentacja metod.
 4. Terapia uzależnień behawioralnych, prezentacja metod.

Dla kogo?

Program jest skierowany do studentów lat II–V i młodych absolwentów wydziałów/kierunków psychologicznych, pedagogicznych, społecznych i medycznych.

W 19. edycji wezmą udział tylko osoby z listy oczekujących poprzedniej edycji.
Informacji udzielają: Magdalena Rowicka oraz Tomasz Kowalewicz (tel. 601 311 454).

Materiały dla uczestników

Materiały są dostępne na osobnej stronie.

Certyfikat

Uczestnicy, którzy ukończą warsztaty, otrzymają certyfikat sygnowany przez Wydział Psychologii UW i Fundację Praesterno.